Arbetsmarknadsutsikter 2013-2015

Efterfrågan på arbetskraft ökar främst inom yrken med högre utbildningskrav och den utvecklingen gynnar i hög grad arbetslösa med god utbildning och yrkeserfarenhet.  Under de kommande åren bedöms både mäns som kvinnors arbetslöshet komma att minska i ungefär lika stor omfattning, vilket betyder att skillnaden mellan könen i fråga om arbetslöshet blir liten under åren 2014 och 2015. Arbetslösheten har minskat tydligast för ungdomar i åldrarna 16-24, vilket innebär att deras arbetsmarknad förstärks stadigt.

Arbetsförmedlingens intervjuundersökning av cirka 12 000 arbetsställen visar att arbetsgivarna är optimistiska inför 2014. De räknar med en förstärkning av efterfrågan på tjänster och de planerar att utöka antalet anställda under de kommande två åren. Denna bild framkommer också av Konjunkturinstitutets barometerundersökningar.

Under år 2015 kan vissa branscher och allt fler regioner känna av att tillgången på utbildad arbetskraft är begränsad. Den bilden kommer främst att märkas i regioner med stora pensionsavgångar och med samtidigt minskande arbetskraftsutbud.

Läs hela rapporten på Arbetsförmedlingens webbplats.

HÄMTA DOKUMENT

Inga dokument finns
Inga dokument finns