En resa med osäkra mål. Unga vuxnas övergångar från skola till arbete i ett biografiskt perspektiv

Lidström, Ö. (2009). En resa med osäkra mål. Unga vuxnas övergångar från skola till arbete i ett biografiskt perspektiv. Umeå: Institutionen för barn - och ungdomspedagogik, specialpedagogik och vägledning.

Läs rapporten här.

HÄMTA DOKUMENT

Inga dokument finns
Inga dokument finns