Expectations and experiences of career counselling: an exploration of interpersonal behaviour

Kategori

- Elever med positiva självbilder och förväntningar får ut maximalt av studie- och yrkesvägledarsamtalet - åtminstone om man får tro deras utvärderingar. Detsamma kan inte sägas gälla för elever med negativ självbild, säger forskaren Gunnar Schedin. - Knäckfrågan blir vad man ytterst vill att samtalet ska syfta till: att bistå med information, eller att hjälpa eleven till förändring?

Här kan du ta del av Gunnar Schedins doktorsavhandling från 2007 om elever i gymnasieskolans förväntningar och upplevelser av studie- och yrkesvägledningssamtal. Svensk titel: "Förväntningar och upplevelser av studie- och yrkesvägledninssamtal - En explorativ studie av interpersonellt beteende."

Läs hela rapporten här.

HÄMTA DOKUMENT

Inga dokument finns
Inga dokument finns