Formaliserade möten, tidigarelagda val

Kategori

Hertzberg, F. (2008). Formaliserade möten, tidigarelagda val. Reflektioner kring gymnasieutredningens syn på övergång från skola till arbetsmarknad.

Utbildning & Demokrati 2008, vol 17 nr 1, 53 – 74 Tema: En reformerad gymnasieskola – med vilka ambitioner?

Läs rapporten här.

HÄMTA DOKUMENT

Inga dokument finns
Inga dokument finns