Framtidsval och arbetsliv - exempel från kommuners studie- och yrkesvägledning

Kategori

Det bygger på exempel från tio kommuner arbetar systematiskt med studie- och yrkesvägledning och arbetslivsfrågor i skolverksamheten. Bland den tio kommunerna är Göteborg och Kungsbacka. Kommunerna i skriften lyfter några gemensamma aspekter som särskilt viktiga. Det handlar bland annat om att:

  • Det finns politiskt satta mål för studie- och yrkesvägledningen med återrapportering till politiken.
  • Vägledningen upplevs vara hela skolans ansvar. Det finns förutsättningar för samarbete och kollegialt lärande mellan vägledarna och mellan vägledare och annan skolpersonal.
  • Studie- och yrkesvägledarna arbetar tillsammans med gemensamma metoder och material. Vägledningen utgår från elevens behov.
  • Det finns goda kontakter med det omgivande samhälls- och arbetslivet och med lokala arbetsgivare.

Skriften Framtidsval och arbetsliv ingår i Sveriges Kommuner och Landstings prioriterade fråga Unga till arbete, där vi arbetar för att stödja kommunerna i deras strävan att främja unga människors väg till egen försörjning.

Läs mer om kommunernas informationsansvar hos Skolverket.

Läs hela artikeln: Sveriges kommuner och landsting (SKL), 2013, ISBN: 978-91-7164-960-7

 

HÄMTA DOKUMENT

Inga dokument finns
Inga dokument finns