Grynnor och farleder i karriärvalsprocessen - unga med rörelsehinder och deras handlingsutrymme

Grynnor och farleder i karriärvalsprocessen - unga med rörelsehinder och deras handlingsutrymme. Elisabet Söderberg. Stockholms universitet.

Läs mer och hämta avhandlingen här.

HÄMTA DOKUMENT

Inga dokument finns
Inga dokument finns