Kvalet inför valet: Om elevers förväntningar och möten med vägledare i grundskolan

Kategori

I en studie från 2000 har Anders Lovén, med utgångspunkt i elevers väljande till gymnasieskolan, fokuserat på hur eleverna upplever detta val och med särskild betoning på samtalen mellan skolans syokon-sulenter (studie- och yrkesvägledare) och elever. 

Mer information och sammanfattning av studien finns på Lunds Universitets webbplats.

HÄMTA DOKUMENT

Inga dokument finns
Inga dokument finns