Marknad och medborgare – elevers valhandlingar i gymnasieutbildningens integrations - och differentieringsprocesser

Kategori

Lund, S. (2006) . Marknad och medborgare – elevers valhandlingar i gymnasieutbildningens integrations - och differentieringsprocesser. Göteborg: Växjö university press.

Läs rapporten här.

HÄMTA DOKUMENT

Inga dokument finns
Inga dokument finns