Modernisation of higher education in Europe: access, retention and employability

Ny Eurodikerapport om modernisering av högre utbildning i Europa.

Beskrivning av hur 36 länder arbetar för att tackla framtidens utmaningar.

Läs hela rapporten här.

 

HÄMTA DOKUMENT

Inga dokument finns
Inga dokument finns