Ny bok om vägledningsteorier: Samtala. Vägledning för framtid och karriär i en kaotisk värld. 2014

Kategori

Leif Andergren är universitetsadjunkt och arbetar på studie- och yrkesvägledarprogrammet vid Malmö Högskola. Han har i sin bok "Samtala" sammanställt olika vägledningsteorier och metoder inom vägledningsområdet – både historiskt och idag. Författaren försöker, med sin egen erfarenhet i bagaget, att knyta ihop detta på ett sätt som beskriver vägledningens utveckling och ger sin personliga syn på hur man kan arbeta med samtalet som arbetsredskap.

Provläs på förlagets hemsida.

HÄMTA DOKUMENT

Inga dokument finns
Inga dokument finns