Osäkra övergångar–därför hoppar ungdomar av gymnasiet

Anders Lovén, fil.lic.i pedagogik och ordförande i programnämnden för studie- och yrkesvägledning forskar inom studie- och yrkesvägledning med specialområdena vägledningssamtal och IT-användning i vägledning.

Läs mer här.

HÄMTA DOKUMENT

Inga dokument finns
Inga dokument finns