Tidiga utbildningsval skapar problem för unga

Kategori

Dessa förändringar i det svenska skolväsendet speglar enligt Goran Puaca internationella trender som har inneburit att ett allt större ansvar har lagts på individen vars utbildningsval förväntas bidra till en bättre matchning mellan utbildning och arbetsliv.

Avhandlingen heter Educational choices for the future. A sociological inquiry into micro-politics in education.

Läs vidare:

Vilja och framtid i frågor kring utbildningsval: Pedagogisk Forskning i Sverige 2011 årg 16 nr 2 s 100–117 ISSN 1401-6788. Vilja och framtid i frågor kring utbildningsval. Författare: Goran Puanca

 

HÄMTA DOKUMENT

Inga dokument finns
Inga dokument finns