Vägledning i förändring – om omvärldsförändringar och dess betydelse för vägledning

Kategori

Dresch, J. & Lovén, A. (2003). Vägledning i förändring – om omvärldsförändringar och dess betydelse för vägledning. Malmö högskola.

Läs rapporten på Malmö högskolas webbplats.

HÄMTA DOKUMENT

Inga dokument finns
Inga dokument finns