Väljer unga fel? – grundskoleelevers attityder till gymnasievalet

Kategori

Ungdomsarbetslösheten bland unga under 25 år är sedan 1990-talet en stor utmaning. Dettasamtidigt som övergången från skola till arbetsliv utgör en nyckeldimension vad gäller ungdomsarbetslöshet. En faktor som avgör denna övergång handlar om matchningen mellan gymnasial utbildning samt efterfrågade kunskaper på arbetsmarknaden. Sverige har en heterogen matchning, ungdomsarbetslösheten är hög, samtidigt som företag inte hittar sökande med rätt kompetens. Matchningen på arbetsmarknaden hänger samman med elevernas gymnasieval.

Av: Alexandru Panican, Ratio och Lunds universitet.

Läs hela rapporten på Ratio.se.

HÄMTA DOKUMENT

Inga dokument finns
Inga dokument finns