Vad fungerar? Riktade program mot skolk och studieavbrott för mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet

Vad fungerar? Riktade program mot skolk och studieavbrott för mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet. Klima, T. Miller, M. & Nunlist, C. (2009).

Ett antal program och metoder för att motverka studieavbrott har undersökts för att se vilka som uppvisar högst effektivitet. Sammanfattningen är uppdelad i program med positiv förändring respektive program utan positiv förändring.

 

Svensk sammanfattning av:

Klima, T. Miller, M. & Nunlist, C. (2009). What works? Targeted truancy and dropout programs in middle and high school. Olympia: Washington State Institute for Public Policy, No. 09-06-2201.

 

Läs hela sammanfattningen på PlugInnovations webbplats.

HÄMTA DOKUMENT

Inga dokument finns
Inga dokument finns