Vikten av vägledning - studie- och yrkesvägledningens utmaningar

Kategori

Vikten av vägledning - studie- och yrkesvägledningens utmaningar. En rapport från Svenskt Näringsliv.

April 2016.

Läs rapporten här.

HÄMTA DOKUMENT

Inga dokument finns
Inga dokument finns