Länkar

Högskola/universitet, SFI, Arbetsliv
http://www.saco.se/omstart

Gymnasieskola, Grundskola, Arbetsliv
http://gymnasieinfo.se

Högskola/universitet
http://allakando.se/antagningsstatistik/

http://allastudier.se/utbildningar/

http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/studie-och-yrkesvagledning?_xurl_=http%3A//www5.skolverket.se%252%20Fwtpub/ws/skolbok/wpubext/trycksak/Blob%252%20Fpdf3143.pdf%3Fk%3D3143

Högskola/universitet, Yrkeshögskola, Vuxenutbildning (inkl komvux), Folkhögskola, Gymnasieskola, Arbetsliv
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Utbildning-och-forskning/Analyser-och-prognoser-om-utbildning-och-arbetsmarknad/Analyser-om-utbildning-och-arbetsmarknad/

Högskola/universitet
https://www.hogskoleprov.nu/

http://goteborg.se/wps/portal/invanare/forskola-o-utbildning/vuxenutbildning-komvux-sarvux/ansok-till-komvux/!ut/p/b1/04_SjzQ0MLe0MASSZvoR-lF5iWWZ6Yklmfl5iTkgfpRZfIChV6CFk6Gjgb-7pZuBZ4h3gJuft4-7kwdIQyRQgQEO4GhASL-fR35uqn5uVI4FAACZviw!/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/

Högskola/universitet, SFI, Arbetsliv
http://www.socialstyrelsen.se/ansokaomlegitimationochintyg

Högskola/universitet
https://www.antagning.se/se/start

Högskola/universitet, SFI
https://www.universityadmissions.se/

Gymnasieskola
http://www.antagningskanslier.se/

Högskola/universitet
https://www.antagning.se/sv/Ta-reda-pa-mer-/Antagningsstatistik/

Högskola/universitet
http://statistik.uhr.se/

Högskola/universitet, Yrkeshögskola, Vuxenutbildning (inkl komvux), SFI, Arbetsliv
https://www.informationsverige.se/Svenska/Arbete-och-utbildning/Sidor/start.aspx

Arbetsliv
http://www.arbetsformedlingen.se/

Arbetsliv
http://www.arbetsformedlingen.se/ung

Arbetsliv, Övrigt
http://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Yrke-och-framtid/Informationstraffar-om-yrken-studier-och-starta-eget.html

Arbetsliv
https://www.youtube.com/channel/UC5k_UjQwmPxe37SpiHZRZ5w/videos?view=1

Arbetsliv
http://www.mi.se/kollektivavtal-lagar/arbetsgivarnas-organisationer/

Arbetsliv, Övrigt
http://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Yrke-och-framtid/Arbetsmarknadsutbildningar.html

Arbetsliv
http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Statistik-prognoser/Prognoser.html

Högskola/universitet, Yrkeshögskola, Vuxenutbildning (inkl komvux), Folkhögskola, Gymnasieskola, Grundskola, SFI
http://www.av.se/teman/skola/

Arbetsliv
http://www.mi.se/kollektivavtal-lagar/arbetsrattsliga-lagar/

Övrigt, Gymnasieskola, Arbetsliv
http://www.arbetslivskoll.se/

Högskola/universitet, Yrkeshögskola, Vuxenutbildning (inkl komvux), Gymnasieskola, SFI
https://utbildningsbedomning.uhr.se/

Yrkeshögskola
https://www.yrkeshogskolan.se/Om-ansokan/Behorighet-urval-och-antagning/

Högskola/universitet, Utland
http://www.skantzonline.com/uhr_externt/

Arbetsliv, Utland, Övrigt
http://www.glassdoor.com/Reviews/index.htm

Gymnasieskola, Vuxenutbildning (inkl komvux), Arbetsliv
http://www.bussforare.nu

Yrkeshögskola, Gymnasieskola, Arbetsliv
http://www.bliflygmekaniker.nu/

Gymnasieskola, Vuxenutbildning (inkl komvux), Arbetsliv, Övrigt
http://platslagare.nu/

Vuxenutbildning (inkl komvux), Övrigt
http://blitolk.nu/

Gymnasieskola, Arbetsliv
http://bliyrkesforare.nu/arbeta-i-transportbranschen/syv/syv-foraldrar

Arbetsliv
http://www.av.se/publikationer/broschyrer/adi_666.aspx

Högskola/universitet, Yrkeshögskola, Vuxenutbildning (inkl komvux), Folkhögskola, Gymnasieskola, Grundskola, SFI, Arbetsliv, Utland, Övrigt
http://www.careercon.eu/

Arbetsliv
http://www.collectum.se

Arbetsliv
http://goteborgsregionen.coompanion.se/

Högskola/universitet
http://www.csn.se/

http://www.csn.se/2.879/2.1087?markeranr=1604M

Högskola/universitet, Yrkeshögskola, Gymnasieskola, Grundskola, SFI
http://www.csn.se/utbildningsanordnare-vagledare/2.1171

Vuxenutbildning (inkl komvux), Folkhögskola
http://www.omstudiemedel.se/om-sidan/

Högskola/universitet, Yrkeshögskola, Vuxenutbildning (inkl komvux), Folkhögskola, Gymnasieskola, Grundskola, SFI, Utland
http://www.csn.se/utbildningsanordnare-vagledare/verktyg

Arbetsliv
http://www.mi.se/sok-avtal/

Arbetsliv
http://www.skoopi.coop/

Arbetsliv
http://www.mi.se/kollektivavtal-lagar/den-svenska-arbetsmarknadsmodellen/

http://www.detordnarsig.se/

Högskola/universitet
http://studera.nu/hogskoleprov/det-viktigaste-om-hogskoleprovet/

Högskola/universitet
http://studera.nu/om-hogskolan/funktionsnedsattning/din-ratt-att-delta-i-undervisningen/

Arbetsliv
http://www.drivhuset.se

http://www.ekonomifakta.se/

Arbetsliv
http://www.eio.se/utbildning/Sidor/SYV.aspx

Utland
http://www.programkontoret.se/sv/Program-och-stipendier/Erasmusplus/

Högskola/universitet, Utland
http://studera.nu/erasmus

Högskola/universitet, Arbetsliv
http://www.uka.se/arkiv/effektivitet/etableringpaarbetsmarknadenperlarosate.5.5bb4875214acdd3d8c86c6e1.html

Högskola/universitet, Yrkeshögskola, Vuxenutbildning (inkl komvux), Folkhögskola, Gymnasieskola, Grundskola, SFI, Arbetsliv, Utland, Övrigt
http://www.skolverket.se/skolutveckling/studie-och-yrkesvagledning/fakta/lagar-och-regler/etiska-regler-1.199659

Arbetsliv, Utland
https://ec.europa.eu/eures/

Arbetsliv, Utland, Övrigt
https://europass.cedefop.europa.eu/

Övrigt, Arbetsliv
https://www.valideringsinfo.se/sv/For-vagledare/Exempel-kompetenskartlaggning/

Yrkeshögskola, Arbetsliv, Högskola/universitet, Gymnasieskola, Vuxenutbildning (inkl komvux)
http://www.fastun.se

Gymnasieskola, Grundskola
http://skolverket.se/skolutveckling/studie-och-yrkesvagledning/stod-i-arbetet/filmer-om-studie-och-yrkesvagledning-1.125156

Folkhögskola
http://www.folkhogskola.nu/

Arbetsliv
http://www.fora.se

Högskola/universitet, Yrkeshögskola, Vuxenutbildning (inkl komvux), Folkhögskola, Gymnasieskola, Grundskola, SFI, Arbetsliv, Utland, Övrigt
http://www.edusci.umu.se/forskning/ungas-utbildning-karriarutveckling-och-valfard/pagaende-forskningsprojekt-ukv/karriarutveckling-och-vagledning/

Arbetsliv
http://www.forte.se/sv/Tema/Arbetsmarknad/

Gymnasieskola, Grundskola, SFI, Övrigt
http://framtid.se

http://www.framtidsvalet.se/

Högskola/universitet, Yrkeshögskola, Vuxenutbildning (inkl komvux), Folkhögskola, Gymnasieskola, Grundskola, SFI, Arbetsliv, Utland, Övrigt
http://www.fragasyv.se/

Folkhögskola
http://www.folkhogskola.nu/Kurser/Kurstyper/Funktionsnedsattning/

Övrigt, Högskola/universitet, Gymnasieskola
https://www.antagning.se/Global/Faktablad%20HSV-VHS/gymnasiet-gy2011.pdf

Högskola/universitet, Vuxenutbildning (inkl komvux)
https://www.antagning.se/Global/Faktablad%20HSV-VHS/komvux-vux12.pdf

Högskola/universitet, Folkhögskola
https://www.antagning.se/Global/Faktablad%20HSV-VHS/folkhogskola.pdf

Högskola/universitet, Vuxenutbildning (inkl komvux)
https://www.antagning.se/Global/Faktablad%20HSV-VHS/gatt-ut-komvux.pdf

Gymnasieskola, Högskola/universitet
https://www.antagning.se/Global/Faktablad%20HSV-VHS/gar-i-gymnasiet.pdf

Högskola/universitet, Vuxenutbildning (inkl komvux)
https://www.antagning.se/Global/Faktablad%20HSV-VHS/gar-i-komvux.pdf

Arbetsliv
http://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Stod-och-service.html

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-20111108-om-vuxe_sfs-2011-1108/?bet=2011%3A1108

Grundskola
http://www.skolverket.se/skolformer/gymnasieutbildning/gymnasieskola/program-och-utbildningar/godkanda-utbildningar-1.199915

http://www.grkom.se

Övrigt, Högskola/universitet, Yrkeshögskola, Vuxenutbildning (inkl komvux), Folkhögskola, Gymnasieskola, Grundskola, SFI, Arbetsliv
http://www.utbudet.se/

SFI
http://www.grint.se

Gymnasieskola, Folkhögskola, Yrkeshögskola, Högskola/universitet, Vuxenutbildning (inkl komvux), Arbetsliv
http://www.gronajobb.se/

Högskola/universitet, Utland
http://allastudier.se/tips-o-fakta/2467-guide-studera-utomlands-via-f%C3%B6rmedling/

Gymnasieskola
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Gymnasieforordning-20102039_sfs-2010-2039/?bet=2010%3A2039

http://www.gymnasieinfo.se/

http://www.gymnasium.se/

Gymnasieskola
http://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7585-018-4.pdf?issuusl=ignore

Yrkeshögskola
https://www.yrkeshogskolan.se/Utbildningar/

Övrigt, Högskola/universitet, Yrkeshögskola, Vuxenutbildning (inkl komvux), Folkhögskola, Gymnasieskola
http://www.csn.se/blivande-studerande/ansokan

https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Hogskoleforordning-1993100_sfs-1993-100/

Högskola/universitet, Yrkeshögskola, Vuxenutbildning (inkl komvux), Folkhögskola, Gymnasieskola, Grundskola, SFI, Arbetsliv, Utland, Övrigt
http://iaevg.net/iaevg.org/IAEVG/nave73b.html?lang=2&menu=2&submenu=2

Högskola/universitet, Yrkeshögskola, Vuxenutbildning (inkl komvux), Folkhögskola, Gymnasieskola, Grundskola, SFI, Arbetsliv, Utland, Övrigt
http://iaevg.net/iaevg.org/IAEVG/nav8a90.html?lang=2&menu=5&submenu=2

Vuxenutbildning (inkl komvux)
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/vuxenutbildning/individuell-studieplan-1.199329

http://www.indranet.se/

SFI, Arbetsliv
http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Var-verksamhet/Broschyrer/Broschures-in-other-languages.html

Grundskola
http://gymnasieinfo.se/

Gymnasieskola, Grundskola
http://www.saco.se/studieval--karriar/studieval/infor-gymnasievalet/

SFI, Arbetsliv
http://www.sverigesingenjorer.se/Medlemskap/Om-Medlemskapet-/Karriar-och-utveckling/Ingenjorsmentor/

Högskola/universitet, Arbetsliv
http://www.ingenjorsvagen.se

Högskola/universitet
http://www.saco.se/valjayrkebloggen/bloggare/ingmar-andersson-studie-och-ykresvagledare/

Högskola/universitet
http://www.csn.se/hogskola/hur-mycket-kan-du-fa/inkomst-fribelopp

Arbetsliv
http://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Yrke-och-framtid/Yrken-A-O/Inspireras-av-.../Inspireras-av-egna-foretagare.html#.VYgSi_m8PGc

Högskola/universitet, Yrkeshögskola, Vuxenutbildning (inkl komvux), Folkhögskola, Gymnasieskola, Grundskola, SFI, Arbetsliv, Utland, Övrigt
http://iaevg.net/iaevg.org/

Övrigt, Högskola/universitet, Gymnasieskola
https://www.antagning.se/sv/Det-har-galler-for-dig-som-gatt/International-Baccalaureate/

Högskola/universitet, Yrkeshögskola, Vuxenutbildning (inkl komvux), Folkhögskola, Gymnasieskola, Grundskola, SFI, Arbetsliv, Utland, Övrigt
http://iccdpp.org/

Högskola/universitet, Yrkeshögskola
http://www.jobbapåapotek.se/

Utland, Övrigt
http://allastudier.se/tips-o-fakta/67-jobba-som-volont%C3%A4r/

Högskola/universitet, SFI, Arbetsliv
http://www.jusek.se/Karriar/mentorskap/

Högskola/universitet, Utland
http://www.u-multirank.eu/

Högskola/universitet
http://jamforutbildning.studera.nu/

http://www.karriarihandeln.se/

Grundskola, Gymnasieskola, Yrkeshögskola, Högskola/universitet
http://www.framtidsflodet.se/

http://www.karriarpaketet.se/KF-Net/StartSide.jsp

Arbetsliv
http://www.karriarpaketet.se/

Yrkeshögskola, Högskola/universitet
http://www.karriarihandeln.se/

SFI
http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A//www5.skolverket.se/wtpub/ws/skolbok/wpubext/trycksak/Record%3Fk%3D3404

Högskola/universitet, SFI, Arbetsliv
http://sahlgrenska.gu.se/utbildning/kompl_utbildning

Vuxenutbildning (inkl komvux)
http://www.skolverket.se/skolformer/vuxenutbildning/kommunal-vuxenutbildning/gymnasial-niva/gymnasieexamen-1.198009

Övrigt
https://www.myh.se/Verksamhetsomraden/Konst--och-kulturutbildningar/

Högskola/universitet, Yrkeshögskola, Vuxenutbildning (inkl komvux), Folkhögskola, Gymnasieskola
http://www.csn.se/om-csn/korta-fakta

Gymnasieskola
http://www.gymnasieguiden.se/informeras/vad-kraevs-foer-att-uppna-gymnasieexamen

Yrkeshögskola
http://www.kunskapsforbundet.se/

Vuxenutbildning (inkl komvux)
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/vuxenutbildning/komvux

Yrkeshögskola, Gymnasieskola, Övrigt, Arbetsliv
http://www.kyl.se/

Yrkeshögskola
https://www.myh.se/Lagar-regler-och-tillsyn/Lagar-och-forordningar/

Högskola/universitet, Yrkeshögskola, Vuxenutbildning (inkl komvux), Folkhögskola, Gymnasieskola, Grundskola, SFI
http://www.skolverket.se/skolutveckling/studie-och-yrkesvagledning/fakta/lagar-och-regler

Högskola/universitet
http://www.uka.se/studentratttillsyn/lagarochreglersomstyrhogskolan.4.782a298813a88dd0dad800011224.html

Arbetsliv
http://www.lo.se

Högskola/universitet, Vuxenutbildning (inkl komvux), Gymnasieskola, Grundskola, Arbetsliv
http://www.lantmateriet.se/sv/Om-Lantmateriet/Jobb-och-framtid/

Arbetsliv
http://www.mi.se/kollektivavtal-lagar/arbetstagarnas-organisationer/

Högskola/universitet, Arbetsliv
http://www.saco.se/vara-fragor/lon-och-livslon/livsloner-for-olika-utbildningar/

Arbetsliv
http://ung.lo.se/kompisar/vanliga-fragor/

Högskola/universitet, Yrkeshögskola, Vuxenutbildning (inkl komvux), Folkhögskola, Gymnasieskola, Grundskola, SFI, Arbetsliv, Utland, Övrigt
https://careersintheory.wordpress.com/journals/

SFI, Arbetsliv
http://www.skolverket.se/kompetens-och-fortbildning/lararlegitimation/ansokan/utlandsk-examen-1.209049

Yrkeshögskola, Vuxenutbildning (inkl komvux), Gymnasieskola
http://allastudier.se/tips-o-fakta/14-lärlingsutbildning/

Gymnasieskola
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning

http://www.lonestatistik.se/

Övrigt
http://www.edu.su.se/utbildning/alla-program-och-kurser/masterprogram/karri%C3%A4rutveckling-och-v%C3%A4gledning/masterprogram-i-karri%C3%A4rutveckling-och-v%C3%A4gledning-120-hp-1.43627

Högskola/universitet
http://www.svd.se/nyheter/idagsidan/studera-med-adhd-pa-hogskolan_3920868.svd

Övrigt
http://www.almi.se/Vast/Erbjudanden/Mentorprogram/

Gymnasieskola, Grundskola, Arbetsliv, Övrigt
http://mentor.se/

Övrigt, Arbetsliv
http://www.mittliv.com

Högskola/universitet
http://mittyrke.se/

Arbetsliv, Yrkeshögskola, Vuxenutbildning (inkl komvux), Gymnasieskola
http://bilproffs.se/for-dig-som-ar/studie-och-yrkesvagledare/

Vuxenutbildning (inkl komvux), Gymnasieskola, Yrkeshögskola
http://www.bilproffs.se

Vuxenutbildning (inkl komvux)
http://www.skolverket.se/regelverk/skolfs/skolfs?_xurl_=http%3A//www5.skolverket.se/wtpub/ws/skolfs/wpubext/pdf/Blob/pdf2048.pdf%3Fk%3D2048

Yrkeshögskola
http://Myh.se

https://www.myh.se/

Yrkeshögskola
https://www.yrkeshogskolan.se/Om-yrkeshogskolan/Pedagogiskt-stod-och-tillganglighet/Mojlighet-till-utokat-stod-/

Vuxenutbildning (inkl komvux)
http://www.naturbruk.se/vuxenutbildning/

Högskola/universitet, Yrkeshögskola, Vuxenutbildning (inkl komvux), Folkhögskola, Gymnasieskola, Grundskola, SFI, Arbetsliv, Utland, Övrigt
http://nfsy.org/index.php

Högskola/universitet, SFI
http://studera.nu/malgruppssidor/ny-i-sverige/

Högskola/universitet
http://studera.nu/malgruppssidor/ny-pa-hogskolan/

Högskola/universitet, Vuxenutbildning (inkl komvux), Folkhögskola, Gymnasieskola
http://www.uhr.se/sv/Startsida-for-SYV/Regelverk/

http://www.visnet.se/index.php/natverk/siv/siv-nyheter/

Högskola/universitet, Arbetsliv
http://www.saco.se/studieval--karriar/studieval/yrken-a-o/

Arbetsliv
http://sofisam.se/

Högskola/universitet, Arbetsliv
http://www.fordetvidare.se

Gymnasieskola, Övrigt
http://www.skolverket.se/regelverk/skollagen-och-andralagar/kommunernas-aktivitetsansvar-for-ungdomar-1.229260

Högskola/universitet, Utland
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/

Högskola/universitet, Utland
http://allastudier.se/tips-o-fakta/2391-guide-plugga-med-erasmus/

Folkhögskola
http://allastudier.se/tips-o-fakta/12-folkh%C3%B6gskola/

Högskola/universitet, Yrkeshögskola, Vuxenutbildning (inkl komvux), Gymnasieskola, Arbetsliv
http://www.byggare.com/

Högskola/universitet
http://www.csn.se/2.879/2.1088

Övrigt, Arbetsliv
http://www.valideringsinfo.se

Högskola/universitet, Yrkeshögskola, Vuxenutbildning (inkl komvux), Folkhögskola, Gymnasieskola, Grundskola, Utland
http://www.csn.se/utbildningsanordnare-vagledare/verktyg/2.784

Gymnasieskola
http://pluginnovation.se

Arbetsliv, Utland, Övrigt
https://ec.europa.eu/ploteus

Övrigt, Högskola/universitet, Vuxenutbildning (inkl komvux), Folkhögskola, Gymnasieskola
http://www.uhr.se/sv/Startsida-for-SYV/Informationsmaterial/

Högskola/universitet, Arbetsliv, Utland
http://www.erasmusintern.org

Högskola/universitet, Arbetsliv, Utland
http://www.internsgopro.com/

Högskola/universitet, Vuxenutbildning (inkl komvux), Gymnasieskola, Grundskola
http://www.praktikplatsen.se

Högskola/universitet, Yrkeshögskola, Vuxenutbildning (inkl komvux), Folkhögskola, Gymnasieskola, Grundskola
http://www.csn.se/utbildningsanordnare-vagledare/nyhetsbrev/prenumerera

Utland
http://www.programkontoret.se/sv/Program-och-stipendier/Programmet-for-livslangt-larande/

http://www.programvaljaren.se/
http://www.programvaljaren.se/

Gymnasieskola
https://www.spsm.se/skolalternativ/efter-specialskolan/rh-anpassad-utbildning/

Gymnasieskola
http://www.orebro.se/riksgymnasier.rgd-rgh

Grundskola
http://www.skolverket.se/skolformer/gymnasieutbildning/gymnasieskola/program-och-utbildningar/riksrekryterande-utbildningar

http://www.skolinspektionen.se/sv/rad-och-vagledning/

Högskola/universitet
https://www.antagning.se/sv/Nyheter---samlingsplats/Raknehjalp-for-dig-med-svenskt-slutbetyg-eller-gymnasieexamen/

Arbetsliv
http://www.av.se/teman/ung/

Vuxenutbildning (inkl komvux), Gymnasieskola, Grundskola, Övrigt
https://www.youtube.com/watch?v=r7iJCnafReY&feature=youtu.be&app=desktop

http://www.saco.se/

Högskola/universitet
http://www.saco.se/studieval--karriar/studieval/

Högskola/universitet, Arbetsliv, Utland
https://www.youtube.com/user/sacomassor

Högskola/universitet, Vuxenutbildning (inkl komvux), Folkhögskola, Gymnasieskola
https://www.facebook.com/groups/404833552934142/?fref=ts

Högskola/universitet
http://www.saco.se/studieval--karriar/studieval/for-studievagledare--larare/

Högskola/universitet, Arbetsliv
https://www.youtube.com/user/Sacoredaktion

Högskola/universitet, Arbetsliv
http://www.saco.se/vara-fragor/arbetsmarknad/finns-det-jobb-om-5-ar/

Arbetsliv
http://www.scb.se/sv_/Om-SCB/Jobba-hos-oss/For-studie--och-yrkesvagledare/

Gymnasieskola, Grundskola
http://siris.skolverket.se/siris/

Arbetsliv
http://www.skatteverket.se/privat.4.76a43be412206334b89800052864.html

Högskola/universitet, Yrkeshögskola, Vuxenutbildning (inkl komvux), Folkhögskola, Gymnasieskola, SFI, Arbetsliv
http://www.sverigesviktigastejobb.se/

http://www.skogsindustrierna.org/

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Skolforordning-2011185_sfs-2011-185/?bet=2011%3A185

Vuxenutbildning (inkl komvux), Folkhögskola, Gymnasieskola, Grundskola
http://www.csn.se/komv-folkh-gymn/studiehjalp/krav/skolk-1.2850

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Skollag-2010800_sfs-2010-800/?bet=2010%3A800

Arbetsliv, Gymnasieskola, Grundskola
http://www.svensktnaringsliv.se/material/skolmaterial/

http://www.skolverket.se/

Högskola/universitet, Gymnasieskola
http://www.utbildningsinfo.se/gymnasieskola/2.323/behorighetsvisaren-1.3591

Vuxenutbildning (inkl komvux), Gymnasieskola, Grundskola, SFI, Arbetsliv
http://www.skolverket.se/om-skolverket/prenumerera

Arbetsliv
http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/samverkan_mellan_skola___n_ring/

http://www.studentum.se/

Högskola/universitet
http://studera.nu/malgruppssidor/studera-med-familj/

Högskola/universitet, Folkhögskola, Yrkeshögskola
http://allastudier.se/tips-o-fakta/108-studera-med-funktionshinder/

Högskola/universitet
http://www.studeramedfunktionshinder.nu/

Högskola/universitet
http://studera.nu/forskarstudier/studera-pa-forskarniva/

Gymnasieskola, Utland
http://allastudier.se/tips-o-fakta/29-studera-utomlands-gymnasium/

http://studera.nu/

http://www.studera.nu/

Övrigt
http://www.lr.se/foreningaramnesforum/amnesforum/studieochyrkesvagledning.4.12dcace212693f1e874800022117.html

Grundskola
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/diskutera-och-utveckla/studie-och-yrkesvagledning

http://www.skolinspektionen.se/sv/Tillsyn--granskning/Kvalitetsgranskning/Genomforda-kvalitetsgranskningar/Studie--och-yrkesvagledning/

http://www.skolverket.se/skolutveckling/studie-och-yrkesvagledning/val-och-vagledning/syv-gymnasieskola

Högskola/universitet, Utland
http://www.csn.se/utomlands

http://studiesajten.se/

Högskola/universitet, SFI, Övrigt
https://studyinsweden.se/

http://www.sverigesbyggindustrier.se/

Högskola/universitet
http://studera.nu/om-hogskolan/universitet-och-hogskola/adresser-till-universitet-och-hogskolor/

Yrkeshögskola, SFI
https://www.yrkeshogskolan.se/Om-yrkeshogskolan/Svenska-med-yrkesinriktning/

Högskola/universitet, Yrkeshögskola, Vuxenutbildning (inkl komvux), Folkhögskola, Gymnasieskola, Grundskola, SFI, Arbetsliv, Utland, Övrigt
http://www.vagledarforeningen.org

Vuxenutbildning (inkl komvux)
https://www.facebook.com/groups/396999540329858/

Högskola/universitet, Yrkeshögskola, Vuxenutbildning (inkl komvux), Folkhögskola, Gymnasieskola, Grundskola, SFI, Arbetsliv, Utland, Övrigt
https://www.facebook.com/groups/studieochyrkesvagledare/

Övrigt, Arbetsliv
https://www.pensionsmyndigheten.se/SaFungerarPensionen.html

Gymnasieskola, Grundskola, Utland
http://allastudier.se/tips-o-fakta/2309-s%C3%A5-pluggar-du-utomlands-direkt-efter-nian/

Yrkeshögskola
https://www.myh.se/Publikationer/Pedagogiskt-stod-och-tillganglighet--for-dig-som-studerar-pa-yrkeshogskolan/

Vuxenutbildning (inkl komvux), Övrigt
https://www.konstkulturutbildning.se/

http://soktillgymnasiet.se/

Gymnasieskola
http://soktillgymnasiet.se/sokande/program.4.36dd28ba138dcbc8b3743d9.html

http://www.tco.se/

http://teknikcollege.se/

Arbetsliv, Utland, Övrigt
http://www.temaunga.se/

Högskola/universitet, Yrkeshögskola, Vuxenutbildning (inkl komvux), Folkhögskola, Gymnasieskola, Grundskola, SFI, Arbetsliv, Utland, Övrigt
http://www.elgpn.eu/

Högskola/universitet, Utland
http://www.openeducationeuropa.eu/

Högskola/universitet, Yrkeshögskola, Vuxenutbildning (inkl komvux), Folkhögskola, Gymnasieskola, Grundskola, SFI, Arbetsliv, Utland, Övrigt
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Publikationer/tidskriften-Valfard/

Högskola/universitet, Yrkeshögskola, Vuxenutbildning (inkl komvux), Folkhögskola, Gymnasieskola, Grundskola, SFI, Arbetsliv, Utland, Övrigt
http://iaevg.net/iaevg.org/IAEVG/nav0277.html?lang=2&menu=5&submenu=1

Arbetsliv
http://www.kau.se/arbetsmarknad-arbetsliv

Arbetsliv
http://www.tya.se/

http://www.tremedia.se/

http://tremedia.se/

Högskola/universitet, Yrkeshögskola, Vuxenutbildning (inkl komvux), Folkhögskola, Gymnasieskola, Grundskola
http://www.tremedia.se/

Gymnasieskola, Grundskola
http://programvaljaren.se

Övrigt
https://adventuresincareerdevelopment.wordpress.com/

http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/studie-och-yrkesvagledning?_xurl_=http%3A//www5.skolverket.se/wtpub/ws/skolbok/wpubext/trycksak/Blob/pdf3206.pdf%3Fk%3D3206

http://www.uhr.se/sv/Startsida-for-SYV/

Högskola/universitet
http://www.uhr.se/sv/Startsida-for-SYV/Kontakt/Nyhetsbrev/

Högskola/universitet, Yrkeshögskola, Vuxenutbildning (inkl komvux), Folkhögskola, Gymnasieskola, Grundskola, SFI, Arbetsliv, Utland, Övrigt
http://www.utbyten.se/sv/Om-oss/Nyhetsbrev/

Högskola/universitet
http://www.uhr.se/sv/Startsida-for-SYV/

Högskola/universitet, Yrkeshögskola, Vuxenutbildning (inkl komvux), Folkhögskola, Gymnasieskola, Grundskola, SFI, Arbetsliv, Utland, Övrigt
http://www.utbyten.se/

Högskola/universitet
http://kvalitet.uka.se/resultatsok.4.25ae7641136bb9ef9e38000719.html

Högskola/universitet
http://www.uka.se/omoss/vartnyhetsbrev.4.64ffb85713e7c8b87a58000165.html

http://www.uhr.se/

Arbetsliv, Övrigt
http://allastudier.se/tips-o-fakta/71-utbildning-för-dig-som-jobbar/

Gymnasieskola, Högskola/universitet, Yrkeshögskola, Arbetsliv, Utland, Övrigt
http://www.traplugg.se/

Högskola/universitet, Yrkeshögskola, Vuxenutbildning (inkl komvux), Folkhögskola, Gymnasieskola, Grundskola, SFI, Övrigt
http://www.regeringen.se/sveriges-regering/utbildningsdepartementet/

Grundskola
http://utbildningsinfo.se/gymnasieskola

Högskola/universitet
http://www.utbildningsinfo.se/

http://www.utbildningsinfo.se/

http://www.utbildningssidan.se/

http://www.utbudet.se/

Gymnasieskola, SFI
https://www.antagning.se/sv/Det-har-galler-for-dig-som-gatt/Utlandsk-gymnasieutbildning/Hur-raknas-betygen1/

Högskola/universitet, SFI
http://lun.gu.se/utbildning/ulv

SFI, Arbetsliv
http://www.uti.se/

Högskola/universitet, Yrkeshögskola, Vuxenutbildning (inkl komvux), Folkhögskola, Gymnasieskola, Grundskola, SFI, Arbetsliv
http://www.av.se/teman/ung/branscher/

Övrigt, Arbetsliv
http://www.valideringvast.se/

Grundskola
http://www.skolverket.se/skolutveckling/studie-och-yrkesvagledning/val-och-vagledning/syv-grundskola

http://www.vhs.se/

Arbetsliv
https://www.verksamt.se/

Högskola/universitet, Yrkeshögskola, Vuxenutbildning (inkl komvux), Folkhögskola, Gymnasieskola, Grundskola, Arbetsliv
http://www.ur.se/Produkter?search_ao=yrkesval

Högskola/universitet, Yrkeshögskola, Vuxenutbildning (inkl komvux), Folkhögskola, Gymnasieskola, Grundskola, SFI, Arbetsliv, Utland, Övrigt
http://www.elgpn.eu/webinars

Gymnasieskola, Grundskola, Arbetsliv, Övrigt
http://www.ur.se/Produkter?ur_subject_tree=samh%C3%A4llskunskap/arbetsmarknad%20och%20arbetsliv

Högskola/universitet
https://www.antagning.se/sv/Hur-du-anmaler-dig-och-haller-koll/Viktiga-datum/

Vuxenutbildning (inkl komvux), Gymnasieskola, Yrkeshögskola
http://www.ecy.com/studie_och_yrkesvagledare/default.asp

http://www.visnet.se/

Yrkeshögskola, Gymnasieskola, Arbetsliv
http://www.visita.se/Utbildning1/Utbildning/

Vuxenutbildning (inkl komvux)
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/vuxenutbildning

http://www.vo-college.se/

Högskola/universitet, Yrkeshögskola, Vuxenutbildning (inkl komvux), Folkhögskola, Gymnasieskola, Grundskola, SFI, Arbetsliv, Utland, Övrigt
https://www.facebook.com/groups/6158506994/

Vuxenutbildning (inkl komvux), Gymnasieskola, Grundskola, SFI, Arbetsliv, Utland, Övrigt
http://lrbloggar.se/vagledarna/

http://www.vagledarforeningen.org/etisk-deklaration-0

Vuxenutbildning (inkl komvux), Gymnasieskola, Grundskola, SFI, Övrigt
http://www.lr.se/foreningaramnesforum/amnesforum/studieochyrkesvagledning/vagledarnytt.4.12dcace212693f1e8748000112146.html

Högskola/universitet, Utland
http://euroguidance.se

Vuxenutbildning (inkl komvux), Folkhögskola, Gymnasieskola, Grundskola, Arbetsliv
http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Var-verksamhet/Projekt-och-samarbeten/Skolmaterial.html

Högskola/universitet, Yrkeshögskola, Arbetsliv
http://www.valjit.se

Gymnasieskola, Grundskola
http://www.valjaskola.se

Högskola/universitet, Arbetsliv
http://womengineer.org/

Arbetsliv
http://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Yrke-och-framtid/Yrken-A-O/Yrkesfilmer.html

SFI, Arbetsliv
http://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Yrke-och-framtid/Yrken-A-O/For-dig-som-ar-ny-i-Sverige.html

https://www.yrkeshogskolan.se/

Yrkeshögskola
https://www.yrkeshogskolan.se/For-vagledare/

Yrkeshögskola
http://www.yhguiden.se/

Folkhögskola, Arbetsliv
http://allastudier.se/utbildningar/p%C3%A5/folkh%C3%B6gskola/?q=yrkes%2A

http://www.yrmis.se

Vuxenutbildning (inkl komvux)
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/vuxenutbildning/komvux/gymnasial/amnesplaner-for-gymnasial-komvux-1.199383

Vuxenutbildning (inkl komvux)
http://www.skolverket.se/regelverk/skolfs/skolfs?_xurl_=http%3A//www5.skolverket.se/wtpub/ws/skolfs/wpubext/fs/Record%3Fk%3D2516

http://www.skolverket.se/regelverk/forordningar/overgangsbestammelser-forordningar-1.163505

Vuxenutbildning (inkl komvux)
http://www.skolverket.se/regelverk/forordningar/overgangsbestammelser-vuxenutbildningen/overgangsbestammelser-1.173791

Vuxenutbildning (inkl komvux), Övrigt
https://www.myh.se/Verksamhetsomraden/ovriga-utbildningar/