Stödmaterial

Här kommer du att hitta filmer, poddar, länkar och annat material som kan inspirera och bidra till kompetensutveckling och fortbildning för studie- och yrkesvägledare, lärare och annan skolpersonal som arbetar med frågor om vägledning och skola-arbetslivssamverkan. Vill du bidra med material som kan inspirera andra? Klicka här.
Varför styr kön och klass fortfarande?
2018-06-05 0 8
Forum för levande historia arbetar med demokrati och alla människors lika värde.
2018-06-05 0 13
Med rätt att vara är ett samverkansprojekt mellan Friends och Unga Klara.
2018-06-05 0 8
Skolinspektionen genomförde 2013 en granskning av studie- och yrkesvägledning inom grundskolan. Totalt omfattade granskningen 34...
2018-06-05 0 5