Integration i arbetslivet - Tema jag i arbetslivet

Kategori

Vägledning

Målgrupp

Grundskola senare åldrar
I denna övning är syftet att eleverna ska diskutera olika kortfilmer som rör integration i arbetslivet. Hur främjar vi likabehandling och hur motverkar vi diskriminering på arbetsplatsen?
Senast granskad: 2016-06-27
Författare: emma_theiland

Hämta dokument

Inga dokument finns