Lärarhandledning: Yrken och utbildning

Kategori

För lärare, Nyanlända, Samverkan Skola- Arbetsliv, Vägledning

Målgrupp

Alla målgrupper, Grundskola senare åldrar
Innehåller konkreta metoder för arbetet med att stärka elevernas valkompetens. Övningarna har tydlig koppling till läroplan och kursplaner samt är kopplade till olika tillfällen som studiebesök, föreläsningar eller gymnasiemässor.
Senast granskad: 2017-10-16
Författare: emma_theiland

Hämta dokument

Gilla metod

Gillar metod: 2
Tittat på metod: 388

Status för metod