Metodmaterial: Jobba Grönt

Kategori

Samverkan Skola- Arbetsliv, Vägledning

Målgrupp

Alla målgrupper, Grundskola senare åldrar, Gymnasiet, Särskola, SFI, VUX
Metoder, material och aktiviteter med fokus på att koppla ihop elevernas utbildnings- och yrkesval med det gröna näringslivet. Innehåller jobbguide som visar yrkesroller och bristyrken, faktamaterial, filmer samt klassrumspresentationer.
Senast granskad: 2017-10-05
Författare: jobba_gront

Kommentarer