Sjumilaskolans SSA-plan

Kategori

Kvalitetsarbete, Nyanlända, Samverkan Skola- Arbetsliv, Vägledning

Målgrupp

Grundskola senare åldrar, Grundskola tidigare åldrar
Detta är en SSA-plan som tagits fram av personal på Sjumilaskolan i samverkan med GR Skola Arbetsliv. Den visar på hur man på skolan ska få in studie- & yrkesvägledning och samverkan med arbetslivet från år 1 till år 7. Planen kan fungera som stöd i ert arbete med att upprätta en lokal eller regional SYV-plan.
Senast granskad: 2016-10-25
Författare: emma_theiland

Hämta dokument

Inga dokument finns