Yrken och utbildning - lärarhandledningsmaterial

Kategori

För lärare, Nyanlända, Samverkan Skola- Arbetsliv, Vägledning

Målgrupp

Alla målgrupper, Grundskola senare åldrar
Materialet vänder sig till lärare och här ges konkreta och verklighetsnära förslag på hur du som lärare kan arbeta med att stärka elevernas valkompetens. För att detta ska bli en naturlig del av undervisningen har samtliga övningar tydliga kopplingar till läroplanen och ämnenas kursplaner. Till varje övning finns nu bland annat tips på vid vilka tillfällen övningen är lämplig så som exempelvis vid studiebesök, föreläsningar, gymnasiemässor etcetera.
Senast granskad: 2017-08-24
Författare: emma_theiland

Hämta dokument