Metodbanken

Metodbanken är till för studie- och yrkesvägledare, lärare och annan skolpersonal som arbetar med frågor om vägledning och skola-arbetslivssamverkan. Här finns övningar, metoder och annat material att använda i klassrumssituationer eller vägledningssamtal. Alla metoder går att anpassa till olika målgrupper och åldrar.
Du kan även dela med dig av egna metoder eller övningar genom att Klicka här
Handledningen innehåller övningar att göra före, under och efter en skola-omvärldsaktivitet, t.ex. en gymnasie- eller...
2018-05-21 0 1
Syftet med det här materialet är att erbjuda fördjupande uppgifter i samhällsfrågor kopplade till arbetsliv och arbetsmarknad. Det...
2018-05-15 1 6
Entreprenörskap - En praktisk handbok vänder sig till elever på gymnasiet och är tänkt att kunna användas i ämnet entreprenörskap...
2018-05-15 0 4
Lyft arbetsmiljö i klassrummet genom att låta eleverna se Arena Skolinformations kortfilmer, alla tar upp arbetsmiljö på olika sätt...
2018-05-15 0 2
Lyft arbetsmiljö i klassrummet genom att låta eleverna se Arena Skolinformations kortfilmer, alla tar upp arbetsmiljö på olika sätt...
2018-05-15 0 2
Lyft arbetsmiljö i klassrummet genom att låta eleverna se Arena Skolinformations kortfilmer, alla tar upp arbetsmiljö på olika sätt...
2018-05-15 0 3