Metodbanken

Metodbanken är till för studie- och yrkesvägledare, lärare och annan skolpersonal som arbetar med frågor om vägledning och skola-arbetslivssamverkan. Här finns övningar, metoder och annat material att använda i klassrumssituationer eller vägledningssamtal. Alla metoder går att anpassa till olika målgrupper och åldrar.
Du kan även dela med dig av egna metoder eller övningar genom att Klicka här

I styrdokumenten framgår att lärare och pedagoger genom sin undervisning ska bidra till att elever får underlag för fortsatta studier och arbetslivet, bland annat genom kontakt med omgivande samhälle, företag, organisationer samt med mottagande skolor och skolformer. 

Syftet med det här materialet är att erbjuda fördjupande uppgifter i samhällsfrågor kopplade till arbetsliv och arbetsmarknad. Det...
2018-05-15 1 7
Entreprenörskap - En praktisk handbok vänder sig till elever på gymnasiet och är tänkt att kunna användas i ämnet entreprenörskap...
2018-05-15 0 4
I den här övningen, som sträcker sig över flera undervisningsteman, får eleverna arbeta kontextbundet med sina egna...
2018-04-20 0 15
Syftet med övningen är att eleverna ska fundera över olika yrkens arbetsmiljö och hur eventuella skador kan förebyggas.
2018-04-20 0 7
I den här övningen får eleverna fundera kring könsroller kopplat till yrken. Det kan vara bra att vänta med att gå igenom...
2018-04-20 0 8
Detta är en värderingsövning där eleverna ska få tänka till kring vilka faktorer som styr deras val av gymnasium.
2018-04-20 0 25