Övning: Mina kompetenser (Tema jag i arbetslivet)

Kategori

Vägledning

Målgrupp

Grundskola senare åldrar
Eleverna får fundera över vilka kompetenser de har som kan komma till nytta i arbetslivet, samt vilka kompetenser de kan behöva utveckla.
Senast granskad: 2017-10-09
Författare: emma_theiland

Hämta dokument

Inga dokument finns

Gilla metod

Gillar metod: 0
Tittat på metod: 188

Status för metod