Jag i arbetslivet - Mina kompetenser

  2 131
Ladda ner
Tanken med övningen är att eleverna ska fundera över vilka kompetenser de har som kan vara nytta för det kommande arbetslivet samt vilka kompetenser de kan behöva utveckla.

Relevant forskning

Relaterade metoder