Övning: Integration i arbetslivet (Tema jag i arbetslivet)

Kategori

Vägledning

Målgrupp

Grundskola senare åldrar
Här får eleverna diskutera ett antal kortfilmer som rör integration i arbetslivet, med fokus på likabehandling.
Senast granskad: 2017-10-09
Författare: emma_theiland

Hämta dokument

Inga dokument finns

Gilla metod

Gillar metod: 0
Tittat på metod: 108

Status för metod