Planer och dokument: Sjumilaskolans SSA-plan

Kategori

Kvalitetsarbete, Nyanlända, Samverkan Skola- Arbetsliv, Vägledning

Målgrupp

Grundskola senare åldrar, Grundskola tidigare åldrar
SSA-plan som visar hur skolan kan arbeta med studie- yrkesvägledning samt med arbetslivssamverkan från årskurs 1 till 7. Planen kan användas som stöd i arbetet med att upprätta lokala eller regionala SYV-planer. Framtagen av Sjumilaskolans personal i samverkan med GR Skola Arbetsliv.
Senast granskad: 2017-10-09
Författare: emma_theiland

Hämta dokument

Inga dokument finns

Gilla metod

Gillar metod: 1
Tittat på metod: 82

Status för metod