Inbjudan till referensgrupp om normkritisk vägledning

Välkommen att delta i en referensgrupp kring normkritisk studie- och yrkesvägledning

GR Skola Arbetsliv driver på uppdrag av Västra Götalandsregionen och Tillväxtverket ett projekt vars syfte är att bryta trender i utbildningsval genom att ha ett normkritiskt förhållningssätt i väglededningen av individer till utbildnings- och yrkesval. Detta ska bland annat göras genom att Syvonline kompletteras med normkritiska metoder och verktyg.

För att vi på bästa sätt ska kunna komplettera Syvonline med de metoder och verktyg som användarna har behov uv bjuder vi nu in en referensgrupp som kan stötta oss i detta arbete.

Läs mer om referensgruppen och inbjudan i pdf:en nedan.