9033924-serviceman-making-car-diagnostics-with-laptop-in-a-workshop.jpg

Approaching the future. A study of Swedish school leavers’ information related activities

Approaching the future. A study of Swedish school leavers’ information related activities. Hultgren, F. (2009).  En studie kring svenska avgångselevers förhållningssätt till studie- och karriärsrelaterad informationssökning.

Institutionen Biblioteks - och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan Högskolan i Borås och Göteborgs universitet.

Ladda ner doktorsavhandlingen: Här

 

Relevant forskning

Relaterade metoder