9033924-serviceman-making-car-diagnostics-with-laptop-in-a-workshop.jpg

Approaching the future. A study of Swedish school leavers’ information related activities

Hultgren, F. (2009). Approaching the future. A study of Swedish school leavers’ information related activities. Institutionen Biblioteks - och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan Högskolan i Borås och Göteborgs universitet

Svenska avgångselevers förhållningssätt till studie- och karriärsrelaterad informationssökning.

Läs rapporten här.

 

Relevant forskning

Relaterade metoder