23.jpg

Att motivera ungdomar tillbaka till utbildning

Skolinspektionen genomförde 2015 en granskning av kommunernas aktivitetsansvar och har under 2018 gjort en uppföljning inom området. Även om arbetet överlag gått framåt finns det fortfarande områden som behöver utvecklas där etablering av kontakt, en större variation av utbud till ungdomarna såväl som prioritering och styrning inom området behöver utvecklas. 

Länk till Skolinspektionens Granskningsrapport 2018:1366

Relevant forskning

Relaterade metoder