12.jpg

Careers strategy: making the most of everyone´s skills and talents

Careers strategy: making the most of everyone´s skills and talents. Departement of Education, United Kingdom (2017).

Dokumentet sammanfattar och förtydligar den ambition som finns i Storbritannien om att skapa ett starkare och mer rättivst samhälle där alla människor ges möjlighet att nå sin fulla potential. Genom en välfungerande och tillgänglig vägledning för alla medborgare kan hinder som håller tillbaka individer undanröjas. Oavsett ålder ska alla erbjudas möjlighet att nå så långt som möjligt i sin karriär. 

Länk: Här!

 

Relevant forskning

Relaterade metoder