13279082-lakare-kollar-blodtrycket.jpg

Det svåra valet: elevers val av utbildning på olika slags gymnasiemarknader

I den här rapporten från 2013 påvisar och betonar Skolverket en bristande likvärdighet av ungdomars tillgång till utbildning. Det framkommer tydligt att en ungdoms gymnasieval i hög grad påverkas av vilket slags gymnasiemarknad den befinner sig på, och om ungdomen befinner sig i marknadsområdets centrum eller periferi. Det utbud av utbildningar som ungdomar kan välja mellan, och även elevers reella valmöjligheter ser olika ut i olika delar av landet. Den pågående regionaliseringen av utbildning, i kombination med minskande elevkullar, medför ökade skillnader i utbud och reella valmöjligheter för elever.

 

Läs rapporten på Skolverkets webbplats.

Relevant forskning

Relaterade metoder