15.jpg

Effectiveness of career counselling, England 2002-2008

En rapport som bygger på fem års studier av effektiv vägledning i England. Forskarna har undersökt vad effektiv vägledning är och hur det kan förbättra värdet av högre studier. Man har undersökt vad som hänt med personer som haft vägledningssamtal under efterföljande fyraårsperiod.  Forskarna kunde undersöka valstilar hos personerna, och på vilket sätt dessa påverkat karriärval samt de sökandes syn på hur vägledning påverkat dem. Läs mer hos Warwick institute for employment research.

 

Relevant forskning

Relaterade metoder