22860262-nursing-home.jpg

Effekter av vägledning

 

Elever som har gått i en grundskola med underdimensionerad studie- och yrkesvägledning löper 20 procent högre risk att göra studieavbrott i gymnasieskolan, visar undersökningen Effekter av vägledning. Undersökningen visar också att skillnaderna mellan kommunerna i studie- och yrkesvägledartäthet och behörighet är stora. Läs mer på Lärarnas riksförbunds webbplats.

Relevant forskning

Relaterade metoder