7606878-kvinnlig-kokspersonal.jpg

Elever som lämnar skolan i förtid – lärdomar från forskningen för beslutsfattare

Elever som lämnar skolan i förtid – lärdomar från forskningen för beslutsfattare Dale, R. (2011)

En sammanställning av internationell dropout-forskning. Behandlar olika faktorer som ökar risken för studieavbrott samt de nyckelresultat som framkommit i arbetet med att motverka avhopp.

 

Svensk sammanfattning av:

Dale, R. (2011) Early school leaving: Lessons from research for policy makers. An independent expert report submitted to the European Commission by Network of Experts in Social Sciences of Education and Training (NESSE)

 

Läs hela sammanfattningen på PlugInnovations webbplats.

Relevant forskning

Relaterade metoder