18087868-smiling-florist-man-making-bunch-at-flower-shop.jpg

En resa med osäkra mål. Unga vuxnas övergångar från skola till arbete i ett biografiskt perspektiv

Relevant forskning

Relaterade metoder