18087868-smiling-florist-man-making-bunch-at-flower-shop.jpg

En resa med osäkra mål. Unga vuxnas övergångar från skola till arbete i ett biografiskt perspektiv

En resa med osäkra mål. Unga vuxnas övergångar från skola till arbete i ett biografiskt perspektiv. Lidström, L (2009)

Umeå: Institutionen för barn - och ungdomspedagogik, specialpedagogik och vägledning.

Ladda ner doktorsavhandlingen via Umeå Universitet: Här

Relevant forskning

Relaterade metoder