6024172-repair-man.jpg

Entreprenöriella kompetenser genom omvärldsorienterad utbildning

Martin Lackéus, doktorand på Chalmers Tekniska Högskola, forskar kring hur individer i utbildningsmiljöer utvecklar entreprenöriella kompetenser genom omvärldsorienterad utbildning.

Läs mer och ta del av hans forskning på Chalmers webbplats.

Relevant forskning

Relaterade metoder