Forskning

Vetenskaplig förankring och aktuell forskning är viktiga utgångspunkter för att stärka vägledningsarbetet. Här finns ett stort antal relevanta studier och rapporter på ämnet, indelade i olika teman för att du enkelt ska hitta det du söker. Bidra med tips på forskning och artiklar? Klicka här

test med kryssalternativ
I denna studie undersöker Skolverket hur elevernas slutbetyg i grundskolan påverkar deras resultat i gymnasieskolan. Det är en...
två personer under intervju
Trots att ökad sysselsättning bland nyanlända och utrikesfödda kvinnor är en prioriterad fråga verkar utvecklingen gå åt fel håll....
man skriver framför dator
En rapport från Omställningsfonden om behoven på arbetsmarknaden – nu och i framtiden. Ta del av hela rapporten här. 
Årligen genomför WorldSkills Sweden tillsammans med Kantar en undersökning av allmänhetens syn på yrkesutbildning. Undersökningen...
bilmekaniker vid däck
"Andelen elever på de nationella programmen som läser en yrkesutbildning har sjunkit från cirka 45 procent läsåret 2008–2009 till...
Enkätundersökning om studieintresse och studiemedel   Hösten 2020 presenterade UHR och CSN tillsammans med UKÄ rapporten...
In a 2010 policy reform, the centre-right Swedish government attempted to bring the area of integration policy into closer alignment...
Slutredovisning av uppdrag om att minska etableringssvårigheter för elever med intellektuell funktionsnedsättning – informations-...
Redovisning av uppdrag om att utbilda handledare och stärka kvaliteten i arbetsplatsförlagt lärande (apl). Redovisningen nås här.
Den här rapporten är en redovisning av ett uppdrag till Skolverket, formulerat enligtföljande. Statens skolverk ska genomföra en...
This report is based on a flash joint international survey, designed to provide a snapshot of how career guidance policies, systems...