Forskning

Vetenskaplig förankring och aktuell forskning är viktiga utgångspunkter för att stärka vägledningsarbetet. Här finns ett stort antal relevanta studier och rapporter på ämnet, indelade i olika teman för att du enkelt ska hitta det du söker. Vill du bidra med tips på forskning och artiklar? Klicka här.
Skolinspektionen har 2018 publicerat en kvalitetsgranskning av övergångar till årskurs 7. Syftet med en kvalitetsgranskning, som...
FoU skrifteserie nr 7/2017: Genus och specialpedagogik - praktiknära perspektiv. En vetenskaplig antologi från Specialpedagogiska...
Specialpedagogiskas skolmyndigheten, SPSM, har  2018 gett ut publikationen Insatser i skolan för elever med ADHD - utblick via...
Varje år genomför Universitets Kansler Ämbetet en statistisk analys av rekrytering till högre utbildning. I analysen för 2018 har...
Riktlinjer för utveckling, politik och system inom livslång vägledning - ett referensramverk för europeiska unionen och EU-...
Skolinspektionen genomförde 2015 en granskning av kommunernas aktivitetsansvar och har under 2018 gjort en uppföljning inom området...
Riktlinjer för tillgänlighet - Riv hindren syftar till att utgöra både ett stöd och inspiration för att tillgängliggöra sin...
Familjebakgrunden har betydelse för elevers skolresultat och Skolverket belyser hur betydelsen ser ut över tid i denna tredje...
Vikten av vägledning - studie- och yrkesvägledningens utmaningar. En rapport från Svenskt Näringsliv. April 2016. Läs...