2.jpg

Förstudie kring SSA och entreprenörskap i Skåne

Förstudie kring SSA och entreprenörskap i Skåne. Av Region Skåne och Kommunförbundet Skåne.

Förstudien ger en bild av olika aktörer i Skåne som stöttar arbetet med entreprenörskap och Samverkan-skola-arbetsliv (SSA) i utbildningssystemet. Man identifierar 11 övergripande utmaningar och olika sätt som man kan angripa dessa. Resultatet av förstudien ska vara vägledande för hur arbetet i Skåne kan utvecklas långsiktigt och fungera som ett underlag för en ny entreprenörskapsstrategi 2014–2020. Resultatet ska också kopplas till ungas inträde på arbetsmarknaden och den skånska innovationskraften.

Man ser 11 utvecklingsområden:

1. Ett något splittrat system av offentligt finansierade aktörer i Skåne

2. Utvecklad långsiktig och effektiv finansiering av aktörssystemet

3. Stärkt samverkan nationellt/regionalt

4. Ökad kommunikation/samhandling/mötesplatser

5. Fler koncept för de yngre åldrarna

6. Utveckling av regionaliserat system

7. Behov av metoder/koncept på vetenskaplig grund?

8. Studie- och yrkesvägledning, en väg mot bättre matchning 

9. Samverkan skola/arbetsliv kopplat till jämställdhet, tillgänglighet och integration

10. Vidgad syn på samverkan skola/arbetsliv

11. Fokus på teknik/NO

Klicka här för att läsa förstudien som PDF

Relevant forskning

Relaterade metoder