13283014-lakare-och-skoterska-samtalar-med-patient.jpg

Formaliserade möten, tidigarelagda val

Hertzberg, F. (2008). Formaliserade möten, tidigarelagda val. Reflektioner kring gymnasieutredningens syn på övergång från skola till arbetsmarknad.

Utbildning & Demokrati 2008, vol 17 nr 1, 53 – 74 Tema: En reformerad gymnasieskola – med vilka ambitioner?

Läs rapporten här.

Relevant forskning

Relaterade metoder