Dummybild

Attityder gentemot yrkesutbildningar på gymnasienivå

Årligen genomför WorldSkills Sweden tillsammans med Kantar en undersökning av allmänhetens syn på yrkesutbildning. Undersökningen gjord januari 2022 visar att allmänheten tycker att en yrkesutbildning leder till arbete. Av de tillfrågade anser 90% att en yrkesutbildning i stor eller i viss utsträckning leder till jobb.

Publicerat: