Dummybild

Bristen i dag – Möjligheter att kvantifiera dagens kompetensbrist på arbetsmarknaden

I den här rapporten har CSN undersökt möjligheten att kvantifiera kompetensbristen på arbetsmarknaden. Kunskap om vilken kompetens som behövs på arbetsmarknaden är viktig, samt hur tillgången och efterfrågan på denna utvecklas.

För att undersöka möjligheten att kvantifiera dagens bristsituation genomförde SCB en pilotstudie i Arbetskraftsbarometern hösten 2019 genom att lägga till en extra fråga där arbetsgivarna fick uppge hur många fler de skulle behöva anställa om kompetensen fanns tillgänglig.

I rapporten utvärderas den skattade bristen enligt tilläggsfrågan i Arbetskraftsbarometern. Dessutom beskrivs några andra undersökningar som utförs i Sverige vars syfte är att mäta bristen på arbetskraft med önskad kompetens.

Publicerat: