Dummybild

Högskolestudier –intresse, planer och finansiering

Centrala studiestödsnämnden (CSN), Universitets-och högskolerådet (UHR) och Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har alla uppdrag som berör frågan ombreddadrekrytering till högskolan. I denna myndighetsgemensamma rapport undersöks gymnasieungdomars intresse för högskoleutbildning och deras studieplaner.

Vidare undersöks även ungdomarnas kunskaper om studiemedel, vilken inställning de har till studielån och om de pratar om studielån med föräldrar eller vänner, samt om studiemedel spelar en roll för deras studieplaner. Rapporten baseras på en enkätundersökning som har genomförts av SCB och avser gymnasieungdomar som tog examen under läsåret 2019/2020. Enkäten skickades till 5806 personer och 2211 valde att svara, dvs. svarsfrekvensen blev 38 procent.

Publicerat: