Dummybild

Om: Att framtidssäkra kompetens

En rapport från Omställningsfonden om behoven på arbetsmarknaden – nu och i framtiden.

Publicerat: