12.jpg

FoU skriftserie nr 7/2017: Genus och Specialpedagogik- praktiknära perspektiv

FoU skrifteserie nr 7/2017: Genus och specialpedagogik - praktiknära perspektiv. En vetenskaplig antologi från Specialpedagogiska Skolmyndigheten (SPSM 2017)  har tagits fram i praktiknära och evidensbaserat samarbete med Umeå Universitet.

Åtta artiklar har tagits fram av forskare i Sveriger och Finland inom ramen för samarbetet. Syftet är att bidra med kunskap kring genus, funktionsnedsättning samt specialpedagogik och hur villkor ser ut för flickor respektive pojkar med funktionsvariation i bl.a. skola och på fritiden. Antologin finns tillgänglig via Specialpedagogiska Skolmyndighetens (SPSM) hemsida. 

Antologin laddas ner via SPSM: Här!

 

Relevant forskning

Relaterade metoder