1.jpg

God studie- och yrkesvägledning avgörande för nyanlända elever

Ju mer tid studie- och yrkesvägledaren har för sina samtal med nyanlända ungdomar, desto mer utbildande och vägledande blir samtalen.

Åsa Sundelin är doktorand och utbildare av studie- och yrkesvägledare vid Stockholms universitet. Hon har i sin avhandling följt fem nyanlända elever och fem studie- och yrkesvägledare.

Läs avhandlingen här.

Relevant forskning

Relaterade metoder