639750-at-the-lesson.jpg

Grynnor och farleder i karriärvalsprocessen - unga med rörelsehinder och deras handlingsutrymme