språk undervisning 2.jpg

två elever i klassbänk

Här i Sverige måste man gå i skolan för att få respekt

 "Här i Sverige måste man gå i skolan för att få respekt" - Nyanlända ungdomar i den svenska gymnasieskolans introduktionsutbildning är en avhandling skriven av Hassan Sharif vid Uppsala Universitet 2017. Avhandlingen handlar om nyanlända irakiska ungdomars möte med introduktionsprogrammen i svensk gymnasieskola. Sharif analyserar ungdomarnas möte utfrån Pierre Bordieus forskning kopplat till utbildningssociologi samt kapital, habitus och fält. 

Ladda ner: Här i Sverige måste man gå i skolan för att få respekt

Relevant forskning

Relaterade metoder