Forskning

Vetenskaplig förankring och aktuell forskning är viktiga utgångspunkter för att stärka vägledningsarbetet. Här finns ett stort antal relevanta studier och rapporter på ämnet, indelade i olika teman för att du enkelt ska hitta det du söker. Bidra med tips på forskning och artiklar? Klicka här

Studie- och yrkesvägledning i undervisningen på yrkesprogram i gymnasieskolan. Skolinspektionen 2019. Skolinspektionen har...
Övergångar inom och mellan skolor och skolformer. Skolverket (2014). Stödmaterialet kopplat till övergångar är en del av de...
Ökad rörlighet mellan yrkeshögskoleutbildning och högskoleutbildning (2019).  I en gemensam utredning har Myndigheten för...
plgobil på snöig väg
Hitta vägen! Ung idag 2019 - en studie om ungas väg genom skolan till arbetslivet (MUCF) Varje år genomför Myndigheten för...
två elever i klassbänk
Lärande i professionellt samtalsstöd - villkor för vuxna arbetssökandes karriärprocesser. Langström, C (2017) Avhandlingen...
två elever i klassbänk
Här i Sverige måste man gå i skolan för att få respekt. Shari, H (2017). Uppsala Universitet.   "Här i Sverige måste...
Könsskillnader i utbildningsvalen. (SCB).  Rapporten om könsskillnader i utbilningsvalen är en tematisk undersökning från...
tidningar
Social Influence and Educational Decisions: Studies on Peer Influence in Secondary Education. Rosenqvist, P.E (2010). Stockholms...
publik på konferens tittar på föreläsare
Kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå (Skolinspektionen, 2019) I granskningsrapporten Kommunal vuxenutbildning på...
Careers strategy: making the most of everyone´s skills and talents. Departement of Education, United Kingdom (2017). Dokumentet...
papper
Mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola samt urval till gymnasiesärskolans nationella program (Skolverket 2018). ...
händer fyller i rapport
Inte bara praktik - En kartläggning av ungas arbetslivskontakter i arbetsmarknadsprojekt finansierade av Europeiska socialfonden (...