9756438-industrial-worker-at-the-factory.jpg

Högskolekvalitet för bättre matchning och fler jobb- så rustar vi studenter för ett modernt arbetsliv

Rapport från Svenskt Näringsliv om hur matchningen mellan utbildning och arbetsmarknad inte fungerar. År 2000 hade en tredjedel av alla anställda en utbildning som var minst två år för lång i förhållande till sitt jobb, något som kan göra att personer med lägre utbildning trängs undan.

Allt sammantaget visar resultaten att SSA under utbildningen avsevärt ökar nyexaminerades möjligheter att få jobb, snabbt efter examen. Det står också klart att möjligheten att få ett kvalificerat jobb efter examen ökar markant om den genomgångna utbildningen innehållit en hög grad av SSA. Slutligen visar resultaten ett tydligt samband mellan god samverkan och en relativt högre ingångslön jämfört med utbildningar som uppfattas ha mindre hög grad av samverkan.

Läs hela rapporten på Svenskt Näringslivs webbplats.

Relevant forskning

Relaterade metoder